Γιαννόπουλος Παναγιώτης

Ιατρός , Χειρουργός / Επιμελητής στο Νοσοκομείο Καλαμάτας / εκπρόσωπος ΝΟΔΕ για ιατρικά θέματα. – Αντιδήμαρχος Δ.Καλαμάτας

«Θυμάμαι από μικρό παιδί ήταν το όνειρό μου να γίνω χειρουργός, όχι απλά γιατρός, και να προσφέρω με κάθε τρόπο στους συνανθρώπους μου. Μάλιστα, παίρνοντας το πτυχίο της Ιατρικής αισθανόμουν πως είχα κάνει το μισό δρόμο για την εκπλήρωση των ονείρων μου.»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γιαννόπουλος Κυρ. Παναγιώτης MD, MSc

 

1.Προσωπικές Πληροφορίες :

Οικογενειακή κατάσταση : ΕΓΓΑΜΟΣ (2 Παιδιά)
Εθνικότητα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Τόπος γεννήσεως : ΑΘΗΝΑ (09/07/1972)

2.Σπουδές

 1. Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου «TOR-VERGATA » Ρώμης-Ιταλίας με βαθμό Άριστα 100/110.
  Βαθμός Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Άριστα 9,3/10
 2. Μεταπτυχιακός Διδάκτωρ Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης ‘Ηπατος-Παγκρέατος- Χοληφόρων με βαθμό 9,6/10
 3. Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικής Σχολής.
 4. Τρίμηνη παρακολούθηση του Πανεπιστημίου «UNIVERSITA EGLI STRANIERI» Περούτζια-Ιταλίας για την εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας.
 5. 27/06/1990 Απολυτήριο Πρώτου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας με βαθμό Δεκαοκτώ (18) και διαγωγή “ΚΟΣΜΙΟΤΑΤΗ”.

3.Γλώσσες

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Μητρική γλώσσα
 2. ΑΓΓΛΙΚΗ. Πτυχίο First Certificate in English, ΠανεπιστημίουCambridge
 3. ΙΤΑΛΙΚΗ. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Σχολής Ρώμης.
 4. ΙΣΠΑΝΙΚΗ. Πτυχίο Diploma de Espanol como lengua Estranjera, Πανεπιστημίου Madrid

4.Εργασιακή εμπειρία

 1. 29/07/1999-21/11/1999 Παρακολούθηση στο Γενικό Νομαρχιακό
  Νοσοκομείο Καλαμάτας.
 2. 22/11/1999-22/05/2001 Εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας με την ειδικότητα του Ιατρού.(Κ.Ε.ΥΓ.Άρτα-296 Τ.Ε Μόρια Λέσβου-Κ.Ε.Τεθωρακισμένων Αυλώνα)
 3. 20/06/2001-20/09/2001 Τρίμηνη παρακολούθηση στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καλαμάτας για την υπηρεσία υπαίθρου στην Χειρουργική, Καρδιολογική, Παθολογική κλινική.
 4. 23/10/2001-23/10/2002 Εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου στο Π.Ι. Χανδρινού του Κ.Υ. Πύλου Μεσσηνίας.
 5. 20/12/2002-04/04/2004 Έναρξη της Ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Καλαμάτας στη Β’ Χειρουργική Κλινική.
 6. 05/04/2004-24/09/08 Συνέχεια της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής στο Π.Γ.Ν.Α. Ιπποκράτειο στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών.
 7. 25/09/08-01/12/08 Εργασία στο Π.Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο στην Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική κλινική με κάλυψη της κενής οργανικής μου θέσης (Άρθρο 21 παρ.4 Ν.3580/2007).
 8. 01/05/04-31/08/05 Άσκηση στη Μονάδα Μαστού της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής
 9. 1/09/2005-31/12/2007 Άσκησηστην Χειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας- Τραύματος της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής.
 10. 01/10/06-31/03/07 Άσκηση στην Ουρολογική Κλινική του Π.Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο στα πλαίσια της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής
 11. 01/04/07-30/09/07 Άσκηση στην Ω.Ρ.Λ Κλινική του Π.Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο στα πλαίσια της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής
 12. 05/01/07-31-01/09 Έμμισθη εργασία σαν Ιατρός στη Μ.Ε.Θ της Ιδιωτικής Κλινικής «Μητέρα»(Ενταγμένη στο σύστημα εφημεριών του Ε.Κ.Α.Β-Ε.Σ.Υ )
 13. 18/12/2008 Λήψη της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής( ΦΕΚ 2144/Τ.β΄./15-10-08)
 14. 05/02/2009-04/02/10 Διορισμός στο Γ.Ν Καλαμάτας με το βαθμό του Επικουρικού Χειρουργού στην Α’ Χειρουργική Κλινική.(Υ10α/Γ.Π. 8722/2-2-09)
 15. 05/02/10-07/03/10 Εθελοντική εργασία ως άμισθος Χειρουργός στο Γ.Ν. Καλαμάτας. Αρ. Απόφασης Δοιηκητικού Συμβουλίου 2/25-1-2010. ( Συμμετοχή στο τακτικό πρόγραμμα εφημεριών, χειρουργείων, τακτικών εξ. Ιατρείων και Επειγόντων της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής)
 16. 08/03/10 Διορισμός στο Γ.Ν Καλαμάτας με το βαθμό του Επικουρικού Χειρουργού στην Α’ Χειρουργική Κλινική και Μ.Ε.Θ (Υ10α/Γ.Π.15575/1-3-10)
 17. 21/01/11 Διορισμός στο Γ.Ν Καλαμάτας με βαθμό Χειρουργού Επιμελητή Β’. Υ10α/ΓΠ/149151/29-12-2010.Φ.Ε.Κ 1258/31-12-10

5.Μέλος Ιατρικών Συλλόγων Εταιριών

 1. Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Καλαμάτας
 2. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τραύματος.
 3. Μέλος της E.A.E.S (European Association for Endoscopic Surgery).Member No.3304
 4. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας
 5. Μέλος του International College of Surgeons. (F.I.C.S)

6.Συμμετοχή σε Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα-Σεμινάρια

 1.  Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο με θέμα «Νέες κατευθύνσεις στις παθήσεις του Μαστού»,  (Αθήνα, 07-12 Νοεμβρίου 2002).
 2. Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο με θέμα «Χειρουργική Παγκρέατος», (Αθήνα, 07-12 Νοεμβρίου 2002).
 3. Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο με θέμα «Χειρουργικές παθήσεις Παχέoς εντέρου και Ορθού», (Αθήνα, 07-12 Νοεμβρίου 2002).
 4. Μετεκπαιδευτικό ετήσιο πρόγραμμα με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης», (Αθήνα 25-29 Νοεμβρίου 2002).
 5. Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο(Κ.Ε.Κ) από την Ε.Ε με θέμα «Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (ΚΑΡΠΑ)», (Αθήνα, Γ.Ν. Κ.ΑΤ 18-26 Οκτωβρίου 2004).
 6. Κάτοχος διπλώματος A.T.L.S (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 30 Σεπτεμβρίου-01 Οκτωβρίου 2005).
 7. Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο με θέμα«Διαταραχές Ύδατος-Ηλεκτρολυτών και Οξεοβασικής Ισορροπίας». (Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2006).
 8. Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο με θέμα «Υπέρηχοι στη Χειρουργική- Όπλο στα Χέρια του Χειρουργού». (Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2006).
 9. Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο με θέμα «Βασικές Αρχές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής- Προχωρημένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Σήμερα» (Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2006).
 10. Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο με θέμα «Παρεμβατική Ενδοσκόπηση και Παρεμβατική Ακτινολογία σε Χοληφόρα-Ήπαρ-Πάγκρεας». (Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2006).
 11. Μετεκπαιδευτικό φροντιστήριο με θέμα «Η Αντιμετώπιση του Τραυματία-Κλινική Εκπαίδευση σε Περιβάλλον Εικονικής Πραγματικότητας και Πραγματικού Χρόνου». (Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006).
 12. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Επείγουσα υπερηχοτομογραφία στο Τραύμα (F.A.S.T)». (Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2007).
 13. Μετεκπαιδευτικό λαπαροσκοπικό πρόγραμμα με θέμα «Laparoscopic Colorectal Surgery». (Αθήνα 27-29 Ιουνίου 2007).
 14. Μετεκπαιδευτικό λαπαροσκοπικό πρόγραμμα με θέμα «Laparoscopic Bariatric Surgery». (Αθήνα 26-28 Σεπτεμβρίου 2007).
 15. Κάτοχος διπλώματος D.S.T.C(International Association for Trauma Surgery and Intensive Care, Athens 26-28 June 2008)
 16. Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα Hepato-Pancretic-Biliary Surgery (2008) με επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις, από την European Hepato-Pancreato-Biliary Association
 17. Κλινικό φροντιστήριο με θέμα «Υπέρηχοι και καθετηριασμός μεγάλων αγγείων ».(Καλαμάτα 14 Νοεμβρίου 2009) από την Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρία και την Εταιρία Επείγουσας Ιατρικής.

7.Συμμετοχή σε οργάνωση Ημερίδων-Συνεδρίων

 1. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της 3ης επιστημονικής  Ημερίδας της Μονάδας Μαστού του Π.Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο με τίτλο «Τεχνολογικές και φαρμακευτικές εξελίξεις στον καρκίνο του μαστού», (Αθήνα 28 Μαΐου 2005).
 2. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της επιστημονικής Διημερίδας της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρίας με τίτλο «Τεχνολογικές εξελίξεις στην Χειρουργική πράξη», (Αθήνα 13-14 Ιανουαρίου 2006).
 3. Επίτιμο μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 25ου Πανελλήνιου συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Επιστημονικού Forum, (Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006).
 4. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, (Αθήνα 22-24 Φεβρουαρίου 2007).
 5. Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της 4ης επιστημονικής Διημερίδας της Μονάδας Μαστού του Π.Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο και του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας με τίτλο «Αμφιλεγόμενα σημεία στον καρκίνο του μαστού», (Αθήνα, 30 Νοεμβρίου- 1 Δεκεμβρίου 2007).

8.Διδακτική Εμπειρία

 1. Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2001-2002 στη σχολική μονάδα του 1ου Τ.Ε.Ε Καλαμάτας σαν ωρομίσθιος στο κανονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 2. Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2002-2003 στη σχολική μονάδα του 3ου Τ.Ε.Ε Καλαμάτας σαν ωρομίσθιος στο κανονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
 3. Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2009-2010 στη Νοσηλευτική Σχολή του Νοσοκομείου Καλαμάτας στο κανονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, (Ανατομία και Φυσιολογία)
 4. Διδασκαλία για το έτος 2009-2010 στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, (Παράρτημα Καλαμάτας) στα μαθήματα της Ανατομίας και της Χειρουργικής.
 5. Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2010-2011 στη Νοσηλευτική Σχολή του Νοσοκομείου Καλαμάτας στο κανονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, (Ανατομία και Φυσιολογία)
 6. Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2011-2012 στη Νοσηλευτική Σχολή του Νοσοκομείου Καλαμάτας στο κανονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, (Ανατομία και Φυσιολογία)

9.Εργασίες ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Μελέτες Συνεδρίων Ελληνικών και Διεθνών
 • Εργασία στη Χειρουργική με τίτλο «Trattamento con micofenolato e riduzione di ciclosporina in pazienti con nefropatia del trapianto», μετάφραση: «Μεταχείριση με Micofenolatum και μείωση της κυκλοσπορίνης Α σε ασθενείς με νεφροπάθεια απο μεταμόσχευση»
 • Υποψήφιος εν εξελίξει Διδακτορικής Διατριβής με τίτλο «Χρήση της συσκευής βιοψίας δι’ αναρροφήσεως στη μελέτη των συμπαγών μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού».(Έχουν κατατεθεί και οι τρεις πρόοδοι της διατριβής-Αναμονή λήψης τίτλου)
Ελληνικό
 • Εργασία από την Β’ Χειρουργική κλινική του Γ.Ν.Ν Καλαμάτας με τίτλο «Αγγειοσάρκωμα σπληνός: Ένας σπάνιος πρωτοπαθής όγκος», για το 3ο Συμπόσιο «Τι νεότερο στην ογκολογία» (Ναύπλιο 9-11 Οκτωβρίου 2003).
 • Ομιλία σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Αναγνώριση της οξείας χειρουργικής κοιλίας» στα πλαίσια του Συνεδρίου Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής ( Ναύπλιο 6-7 Νοεμβρίου 2009).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Η δράση του αντιοξειδωτικού U-74389 σε πειραματικό πρότυπο ισχαιμίας / επαναιμάτωσης εντέρου σε χοίρο. Ιστοπαθολογική μελέτη», για το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ( Αθήνα 24-27 Νοεμβρίου 2010).
Πανελλήνιο
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Υπό αναρρόφηση υποβοηθούμενη βιοψία δια
  βελόνης για τη διάγνωση μη ψηλαφητών αλλοιώσεων του μαστού»,για το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής (Θεσσαλονίκη 2-5 Οκτωβρίου 2004).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Η σημασία της έγκαιρης χορήγησης
  πρόσφατου κατεψυγμένου πλάσματος (FFP) σε αρρώστους με οξεία παγκρεατίτιδα», για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας (Αθήνα 10-11 Δεκεμβρίου 2004).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μεταβολές αερίων αίματος στην οξεία παγκρεατίτιδα», για το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγκρεατολογίας (Αθήνα 10-11 Δεκεμβρίου 2004).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο«Υπό αναρρόφηση υποβοηθούμενη βιοψία δια βελόνης για τη διάγνωση μη ψηλαφητών αλλοιώσεων του μαστού»,για το 2ο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο Ιατρικής Σχολής (Αθήνα, 20-22 Μαΐου 2005).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μη ψηλαφητές μαστογραφικές συμπαγείς αλλοιώσεις : Συμβολή της στερεοτακτικής βιοψίας μαστού, με τη χρήση της συσκευής με αναρρόφηση (Mammotome R), στην έγκυρη ιστολογική διάγνωση αυτών», για το 32ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο (Αθήνα 9-13 Μαΐου 2006).
Πανευρωπαϊκό
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Arterial Blood-Gas changes and complement Activation in acute Pancreatitis», για 6th Congress of the Εuropean Hepato-Pancreato-Biliary Assocation (Heidelberg, Germany 25-28 May 2005).
Παγκόσμιο
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Primary splenic angiosarcoma presenting with spontaneous splenic rupture», για το 2nd International Congress on Gastrointestinal Oncology (Σαντορίνη 23-25 Ιουνίου 2005).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Acute pretreatment tumor lysis syndrome (PTLS), a rare manifestation of retroperitoneal tumors», για το 2nd International Congress on Gastrointestinal Oncology (Σαντορίνη 23-25 Ιουνίου 2005).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Malignant gastrointestinal melanomas of unknown origin. Should be considered as primary?», για το 2nd International Congress on Gastrointestinal Oncology (Σαντορίνη 23-25 Ιουνίου 2005).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Endoscopic management of external high output biliary fistulae after operations for hydatid liver disease», για International Surgical Week- 41st World Congress of Surgery of ISS/SIC (Durban, S.Africa 21-25 August 2005).
Πανελλήνιο και Διεθνές
 • Εργασία από την Χειρουργική Μονάδα Τραύματος της Α’ Προπ. Χειρουργικής κλινικής, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λοιμώξεις από Acinetobacter Baumanii στις χειρουργικές μονάδες εντατικής θεραπείας», για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών (Αθήνα 9-12 Μαρτίου 2006).
 • Εργασία από την Χειρουργική Μονάδα Τραύματος της Α’ Προπ. Χειρουργικής κλινικής, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Προφυλακτική χρήση Levosimedan σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε μείζονα χειρουργική επέμβαση. Προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη», για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών (Αθήνα 9-12 Μαρτίου 2006).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ολική οισοφαγεκτομή σε ασθενή με Δεξιοκαρδία (Situs Solitus) και Αριστερή θέση αορτικού τόξου. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας» για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Επιστημονικού Forum, (Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006)
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Καρκινοσάρκωμα ορθού. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Επιστημονικού Forum, (Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Η Μηχανική συμπεριφορά της αναστόμωσης του Παχέος εντέρου σε πειραματικές συνθήκες ως μέτρο της επούλωσης τραύματος και της ιστικής ακεραιότητας», για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Επιστημονικού Forum, (Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Η εμπειρία μας από τη χρήση της υποβοηθούμενης υπό αναρρόφηση βιοψίας (Συσκευή Mammotome) σε 278 ασθενείς», για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Επιστημονικού Forum, (Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006)
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αποφρακτικός ειλεός λεπτού εντέρου: Αιτίες και συχνότητα εντερικής ισχαιμίας και νέκρωσης», για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Επιστημονικού Forum, (Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006)
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αποφρακτικός ειλεός : Προγνωστικοί παράγοντες εντερικής ισχαιμίας και νέκρωσης», για το 4ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρίας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, (Αθήνα 22-24 Φεβρουαρίου 2007).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Λοιμώξεις σε χειρουργικές μονάδες εντατικής θεραπείας», για το 4ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρίας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, (Αθήνα 22-24 Φεβρουαρίου 2007)
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Αλκάλωση σε μονάδα χειρουργικής θεραπείας», για το 4ο Συνέδριο Ελληνικής εταιρίας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, (Αθήνα 22-24 Φεβρουαρίου 2007).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ανοσοιστοχημική εκτίμηση μοριακών δεικτών σε υλικό υποβοηθούμενης υπό αναρρόφηση βιοψίας (Mammotome)», για το 4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, (Αθήνα 1-2 Ιουνίου 2007).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη απολίνωση αιμορροιδικών αρτηριών (DGHAL) και συνδιασμός της με αιμορροιδοπηξία ή βλεννογονική εκτομή : Προοπτική μελέτη», για το 4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, (Αθήνα 1-2 Ιουνίου 2007).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών και το Πειραματικό Εργαστήριο Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ερευνητικό μοντέλο μέτρησης της εφελκυστικής αντοχής των αναστομόσεων του παχέος εντέρου σε επιμύες», για το 4ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικής Σχολής, (Αθήνα 1-2 Ιουνίου 2007).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου και Διεθνές Αθηνών με τίτλο «Πρώιμος καρκίνος του μαστού στην Ελλάδα», για το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών (Αθήνα 17-19 Απριλίου 2008).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου και Διεθνές Αθηνών με τίτλο «Μετεγχειρητική παρακολούθηση στον καρκίνο του μαστού από τον Χειρουργό», για το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο και International Symposium Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών
  (Αθήνα 17-19 Απριλίου 2008)
 • Εργασία από τη Μ.Ε.Θ του Γ.Ν.Καλαμάτας με τίτλο «Organ donation in a district hospital. Our first experience», για το 13th State of the Art Intedisciplinary Review Course (Αθήνα 2-4 Απριλίου 2009).
Πανευρωπαϊκό
 • Εργασία από την Χειρουργική Μονάδα Τραύματος της Α’ Προπ. Χειρουργικής κλινικής, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Mortality of Acinetobacter Baumannii infections in a Surgical Intensive Care Unit», για το 19th European Congress on Surgical Infections (Αθήνα 25-28 Μαΐου 2006).
 • Εργασία από την Χειρουργική Μονάδα Τραύματος της Α’ Προπ. Χειρουργικής κλινικής, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Multi resistant Acinetobacter Baumannii infections in a Surgical Intensive Care Unit», για το 19th European Congress on Surgical Infections (Αθήνα, 25-28 Μαΐου 2006).
 • Εργασία από την Χειρουργική Μονάδα Τραύματος της Α’ Προπ. Χειρουργικής κλινικής, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «S-100 Protein in Polytrauma patients», για το 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery (Malmo, Sweden 6-9 September 2006).
 • Εργασία από την Χειρουργική Μονάδα Τραύματος της Α’ Προπ. Χειρουργικής κλινικής, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Acute small Bowel Mechanical Obstruction: Causes and incidence of ischemia and necrosis», για το 4th European Congress on Emergency Medicine (Heraklion-Crete, 4-8 October 2006).
 • Εργασία από την Α’ Προπ. Χειρουργική κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Non- invasive methods: Do they have a role in the detection of micrometastasis in axillary lymph nodes? », για το NESA Days 2009 (Αθήνα 28-30 Μαίου 2009)

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

10. Δημοσιευμένες Ελληνόφωνες Εργασίες

 • «Αγγειοσάρκωμα σπληνός, ένας σπάνιος πρωτοπαθής όγκος». Ε. Κυριοπούλου, Π. Γιαννόπουλος, Ε. Γεωργιοπούλου, Ν. Πούφος, Ν. Αμπσί, Χ. Κατσογιαννόπουλος, Π. Χρυσομάλλης
  Μεσσηνιακά Ιατρικά Χρονικά, Τόμος 2ος, Τεύχος 6ο, Δεκέμβριος 2003.
 • «Χειρουργική αντιμετώπιση ψευδοκύστεων παγκρέατος. Ημετέρα εμπειρία 10ετίας».
  Α. Στρόφυλας, Ε. Λαγουδιανάκης, Π. Γιαννόπουλος, Δ. Τσεκούρας, Μ. Πάττας, Α. Παπαδήμα, Χ. Λουίζου, Α. Μανουράς
  Ρυσμός, Τόμος 3ος, Τεύχος 10ο, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005

Ερευνητική Εργασία

 • «Η επίδραση της ταχείας απομάκρυνσης υγρών, μέσω συνεχούς φλεβο-φλεβικής αιμοδιαδιήθησης (CVVHDF), στη μεταφερόμενη ποσότητα οξυγόνου, στην κατανάλωση του οξυγόνου και στην έκβαση σηπτικών ασθενών με νεφρική δυσλειτουργία».
  Α. Λαρεντζάκης, Π. Δρυμούσης, Χ. Μαρκογιαννάκης, Α. Καπράλου Π. Γιαννόπουλος, Δ. Τζερτζεμέλης, Δ. Θεοδώρου, Κ. Τούτουζας, Στ. Κατσαραγάκης Τραύμα, Περίοδος Β, Τόμος 2ος, Τεύχος 2ο, Απρίλιος-Ιούνιος 2006
 • «Επιτυχής συντηρητική αντιμετώπιση πνευμοθώρακος μετά από ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή» Ε. Λαγουδιανάκης, Π. Γιαννόπουλος, Μ. Γενετζάκης, Α. Παπαδήμα Α. Μανουράς. Ιατρικά Χρονικά, Τόμος 29ος , Μάιος-Ιούνιος 2006
 • «Χρήση της συσκευής βιοψίας με αναρρόφηση για τη μελέτη μη ψηλαφητών μαστογραφικών αλλοιώσεων». Γ. Ζωγράφος, Δ. Κουλοχέρη, Ε. Μεσσάρης, Π. Αντωνάκης, Π. Γιαννόπουλος, Ν. Παραράς, Ν. Σακαρίδης, Γ. Καφίρη, Κ. Παπαδημητρίου, Α. Μαριόλης, Ι. Μπράμης. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, Τόμος 23ος, Τεύχος 4ο,Ιούλιος- Αύγουστος 2006

 

11.Δημοσιευμένες

 • «Rectal carcinosarcoma: A case report and review of the Ξενόγλωσσες literature».
  Εργασίες Dimitrios K. Tsekouras, Stylianos Katsaragakis, Dimitrios Theodorou, Georgia Kafiri, Fotis Archontovasilis, Panagiotis Giannopoulos, Panagiotis Drimousis, John Bramis World J.Gastroenterol. 2006 March 7;12 (9):1481-1484

 • «Mechanical behavior of colonic anastomosis in experimental settings as a measure of wound repair and tissue integrity».
  Konstantinos A. Ekmektzoglou, Georgios C. Zografos, Stayros K. Kourkoulis, Ismene A. Dontas, Panagiotis K. Giannopoulos, Katerina A. Marinou, Maria V. Poulakou, Despina N. Perrea World J. Gastroenterol. 2006 September 21; 12 (35):5668-5673

 • «Pneumothorax complicating endoscopic sphincterotomy succefully treated conservativelly».
  E. Lagoudianakis, D. Tsekouras, A. Papadima, M. Genetzakis, M. Pattas, P. Giannopoulos, M. Konstadoulakis, A. Manouras Acta Gastroenterol. Belg. 2006 Jul-Sept; 69(3):342-4

 • «Acute mechanical bowel obstruction: clinical presentation, etiology, management and outcome»
  Haridimos Markogiannakis, Evangelos Messaris, Dimitrios Dardamanis, Nikolaos Pararas, Dimitrios Tzertzemelis, Panagiotis Giannopoulos, Andreas Larentzakis, Emmanuel Lagoudianakis, Andreas Manouras, Ioannis Bramis World J. Gastroenterol. 2007 January 21; 13 (3):432-437

 • «Endoscopic managementof a relapsing hepatic hydatid cyst with intrabiliary rupture: A case report and review of the literature»
  Manouras A, Antonakis P, Lagoudianakis E, Pattas M, Papadima A , Giannopoulos P, Menenakos E. Can J Gastroenterol. 2007 Apr; 21 (4): 249-253.

 • «Splenic rupture as the presenting manifestation of primary splenic angiosarcoma in a teenage woman: a case report»
  Manouras A, Giannopoulos P, Toufektzian L, Markogiannakis H Lagoudianakis E, Papadima A, Papanikolaou D, Filis K, Kekis P J Med Case Reports. 2008 Apr 29; 2 (1):133.

 • «Vacuum-assisted breast biopsy in nonpalpable solid breast lesions without microcalcifications: the Greek experience».
  G. Zografos, F. Zagouri, TN Sergentanis, A. Nonni, D.Koulocheri, D. Dardamanis, V. Oikonomou, P.Giannopoulos, I. Kouerinis, C. Tsigris , J. Bramis
  Diagn Interv Radiol. 2008 Sep;14(3):127-30

 • «Esophageal cancer associated with Poland’s syndrome and dextroposition of the heart: a case report»
  Theodorou D., Larentzakis A., Toufektzian L., Giannopoulos P , Tzertzemelis D.,Drimousis P.,Misthos P., Katsaragakis St. Congenital Anomalies, 2010

 • «Advanced Trauma Life support certified physicians in a non trauma system setting. Is it enough?».
  Drimousis PG, Theodorou D, Toutouzas K, Stergiopoulos S, Delicha EM, Giannopoulos P, Larentzakis A, Katsaragakis St. Rescuscitation, 2010 Nov. 29

 • «Procalcitonin as an early indicator of outcome in sepsis :a prospective observational study».
  Giamarellos-Bourboulis EJ…….. Giannopoulos P,…….Gogos C, Armaganidis A. : on behalf of the Hellenic Sepsis Study Group.
  J. Hospital Infections, 2010 Dec. 3
  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (2) ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

12. Εργασίες

 1. «Primary splenic angiosarcoma presenting with spontaneous συνεδρίων splenic rupture». με αναφορά P. Giannopoulos, P. Antonakis, E. Lagoudianakis, σε ξενόγλωσσα F. Archontovassilis, A. Kapralou, A. Papadima, V. περιοδικά Katargiannakis, A. Manouras. Annals of Gastroenterology, Vol. 18, No. 2, April-June 2005
 2. «Acute pretreatment tumor lysis syndrome (PTLS), a rare manifestation of retroperitoneal tumors».
  E. Lagoudianakis, D. Tsekouras, D. Dardamanis, P.Giannopoulos, H. Markogiannakis, M. Pattas, D. Theodorou, V. Katergiannakis. Annals of Gastroenterology, Vol. 18, No. 2, April-June 2005
 3. «Malignant gastrointestinal melanomas of unknown origin. Should be considered as primary?». M. Genetzakis,E.Lagoudianakis, D.Tsekouras,F.Archontovassilis, P. Giannopoulos, G.M. Filipakis, A. Kapralou, A. Manouras. Annals of Gastroenterology, Vol. 18, No. 2, April-June 2005
 4. «S-100 Protein in Polytrauma patients». I. Massalis, K.G. Toutouzas, A. Larentzakis, F. Archontovassilis, P. Giannopoulos, E. Lapidakis, A. Koutsoukou, S. Katsaragakis. International Journal of Disaster Medicine, Vol. 4, 2006, No.1-2

13.Βραβεία

 1. Έπαινος για την επίδοση στο γραπτό Quiz του Μετεκπαιδευτικού Έπαινοι Φροντιστηρίου με θέμα «Βασικές Αρχές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής- Προχωρημένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική Σήμερα», για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Διεθνούς Επιστημονικού Forum (Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2006).
 2. «Η Μηχανική συμπεριφορά της αναστόμωσης του Παχέος εντέρου σε πειραματικές συνθήκες ως μέτρο της επούλωσης τραύματος και της ιστικής ακεραιότητας».Εργασία υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης δημοσίευσης-ανακοίνωσης του 25ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Επιστημονικού Forum, (Αθήνα 22-26 Νοεμβρίου 2006).
 3. Υποτροφία για την επίδοση στη γραπτή δοκιμασία, στα πλαίσια του 1ου Συνεδρίου του Ελληνικού Κολλεγίου Χειρουργών

14. Ασχολίες και Ενημέρωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της ενδιαφέροντα επιστήμης μου.

 • Χρήση Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint)
 • Internet και LAN.
 • Ταξίδια για διασκέδαση άλλα και με επιμορφωτικό χαρακτήρα
 • Κινηματογράφος
 • Ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης (Κάτοχος Διπλώματος)

Με Τιμή